Jouni
Koski

Numero 50 : Vahvaa osaamista ja johtamiskokemusta Akaan valtuustoon

Filosofian tohtori, ekonomi / KTM : Olen 54-vuotias ammattikorkeakoulun rehtori / toimitusjohtaja ja perheenisä, joka on asunut Akaassa nyt 14 vuoden ajan. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kaksi aikuista poikaa, jotka ovat käyneet koulunsa Akaassa. Olen käytettävissäsi yhteisten asioidemme hoitamiseksi kotikapungissamme. Olen siten valmis antamaan osaamiseni ja johtamiskokemukseni Akaan kehittämiseen, jos saan Sinun luottamuksesi ja annat siihen valtakirjan kevään kunnallisvaaleissa.

Vahvinta osaamiseni ja kokemukseni on sivistyksen ja osaamisen kehittämisessä, talouden johtamisessa, elinkeinojen ja alueen kehittämistyössä.

Akaan kehittämisessä tarvitaan vahvaa osaamista, tietoon perustuvaa päätöksentekoa, yhteistyökykyä ja johtamiskokemusta.

Olen Sinun käytettävissäsi yhteisten asioidemme hoitamiseen Akaan valtuustossa!

Lue tästä Akaan Seudussa julkaistuja mielipidekirjoituksiani tai osoitteesta www.AKAANSEUTU.FI / Vaalien mielipidekirjoitukset

 • Tavoitteena työttömyyden vähentäminen Akaassa – Yli 50 vuotiaiden työttömyys on Akaassa suurin haaste

  Tavoitteena työttömyyden vähentäminen Akaassa – Yli 50 vuotiaiden työttömyys on Akaassa suurin haaste

  Akaan Seutu Julkaistu 8.5.2021 20:00

  Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto julkaisi toukokuussa (4.5.2021) viimeisimmät työttömyystilastot. Rohkaisevaa on, että verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen (03/2020) avoimia työpaikkoja oli nyt Akaassa 35.4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Akaan työttömyysaste on kohtuullisella tasolla (10.9 %) verrattuna koko Pirkanmaahan (12.0 %) ja koko maahan (12.6 %). Jos tarkastellaan sekä rakennetyöttömyyttä että pitkäaikaistyöttömyyttä Akaassa, tilanne näyttäytyy huolestuttavampana. Vuodessa rakennetyöttömyys on lisääntynyt 37.4 prosenttia ja pitkäaikaistyöttömyys peräti 67.0 prosenttia. Synkin tilanne Pirkanmaalla on Parkanossa, missä rakennetyöttömyys lisääntyi 52.1 prosenttia ja pitkäaikaistyöttömyys peräti 139.5 prosenttia.

  Lohdullista on, että alle 30 vuotiaiden työttömyys on Akaassa vuoden aikana vähentynyt 10,2 prosenttia, vaikka edelleen työttömien nuorien määrä on suuri (159). Yli 50 vuotiaiden työttömyys on meille Akaassa suurin haaste, sillä se kasvoi vuodessa 35.8 prosenttia . Siinä kasvu on Pirkanmaan kunnista suurin (Hämeenkyrö 30.4 % ja Urjala 21.8 %).

  Liikaa emme voi Akaassa panostaa elinkeinoelämän vireyttämiseen ja yritystoiminnan vauhdittamiseen sekä työttömien ihmisten tukeen. Se on niin kaupunkimme kuin kaikkien kuntalaisten etu. Akaaseen tarvitaan kasvua, kehittyvää yrittäjyyttä, uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Tehdään töitä niiden eteen, sillä oikotietä työttömyyden vähentämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen ei ole.

  FT, KTM Jouni Koski

 • Akaan kehittymiskyky määrittää kaupungin tulevaisuuden

  Akaan kehittymiskyky määrittää kaupungin tulevaisuuden

  Mielipiteet Julkaistu Akaan Seudussa 8.5.2021 14:00

  Ei ole kunta entisensä, vaan nykyään sekin on yritysten tapaan kovassa kilpailussa muiden kuntien kanssa. Tarvitaan vahvaa asiakaskeskeisyyttä ja yritteliäisyyttä, jotta palvelu- ja kilpailukykyä pystytään kehittämään niin, että pärjätään kuntien keskinäisessä kilpailussa niin uusista asukkaista kuin investointeja ja hyvinvointia kuntaan tuovista yrityksistä.

  Kilpailutilanne haastaa kuntapolitiikan ja sen tekijät, joiden tulisi olla visionäärisiä ja tavoitteellisia luoden suuntaa yhdessä kunnan virkamiesjohdon kanssa. Heidän pitäisi olla esimerkkinä lukuisille kunnan asiantuntijoille ja kannustaa ennakoivaan kehittämiseen sekä tukea heitä tinkimättömästi arvokkaassa työssään.

  Vaateet ovat 2020-luvulle tultaessa kasvaneet niin kuntajohdolle kuin kuntapoliitikoillekin. Kunnan kehittäminen on yhteistyötä, jossa tarvitaan strategista ajattelua, riittävän kovaa ”lähtönopeutta telineistä”, vahvaa osaamista ja kykyä päätöksentekoon. Ilman näitä ei pystytä tarttumaan avautuviin mahdollisuuksiin ja kunnan kehittymiskyky ei ole riittävä uudistamaan kaupunkia keskinäisen kuntakilpailun kentässä. Jos kunta ei kykene kehittymään ja kasvamaan, on vaihtoehtona taantuminen. Silloin edessä ovat vain taloudelliset leikkaukset ja kaikkien hyvinvointi heikkenee. Yhtään Akaan kehittymistä tukevaa päätöstä ei tulisi viivytellä puoluekannoista riippumatta.

  Jouni Koski

  FT, KTM

  Kuntavaaliehdokas (kok)

 • Uusista tapahtumista elinvoimaa Akaaseen

  Uusista tapahtumista elinvoimaa Akaaseen

  Mielipiteet Julkaistu Akaan Seudussa 26.4.2021 18:00

  Covid-19-pandemia on kurittanut rajusti tapahtuma-alaa ja pandemian taittumisen jälkeen on alkamassa uusi tapahtumien nousukausi. Akaassa on pitkät perinteet muun muassa markkinoilla ja ympäristötaiteen Näkymä-näyttelyllä, jossa kaupungilla on ollut keskeinen rooli.

  Elinvoimainen kaupunki tarvitsee infran ja palvelujen lisäksi harrastusmahdollisuuksia ja kulttuuria. Myös seutukaupungit kilpailevat entistä aktiivisemmin keskuskaupunkien rinnalla erilaisten suurtapahtumien saamisesta kuntaan. Tapahtumat vireyttävät kaupungissa niin ravintoloita kuin vähittäiskauppaa ja muutakin liiketoimintaa.

  Vaikka Akaassa ei ole valtavasti majoituskapasiteettia, erinomainen saavutettavuus sekä junalla että autolla luo hyvät edellytykset suurillekin tapahtumille. Vaikka tapahtumat eivät voi olla kaupunkivetoisia, voisi Akaa yhteistyökumppanina tarjota systemaattisesti tapahtumajärjestäjille toimivan alustan tapahtumaliiketoiminnan kehittämiseen. Kun tapahtumakävijät pääsevät tutustumaan Akaaseen, se on erinomaista markkinointia mahdollisille uusille asukkaille. Parasta olisi toki sen suurimman ja kauneimman tapahtuman eli asuntomessujen saaminen Akaaseen!

  Jouni Koski

  FT, KTM

  Kuntavaaliehdokas (kok)

 • Jokainen nuori on arvokas ja ansaitsee hyvän tulevaisuuden

  Jokainen nuori on arvokas ja ansaitsee hyvän tulevaisuuden

  Mielipiteet Julkaistu Akaan Seudussa 20.4.2021 07:50

  Sivistys ja osaaminen eivät varastoidu vaan jokainen sukupolvi pitää kouluttaa ja mieluummin paremmin kuin edellinen. Vaikka poliittinen keskustelu oli osin kiivasta kaikissa puolueissa, oli niin yhteiskunnan kuin yksilöiden kannalta tärkeää, että lopulta maksutonta oppivelvollisuutta päätettiin laajentaa 18 ikävuoteen.

  Työelämässä tarvitaan yhä enemmän osaamista, jotta työura saadaan alkuun, ja että se myös mielekkäästi kehittyy. Huhtikuussa julkaistiin Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran raportti, joka tiivistyy keskeiseen johtopäätökseen: Vaikka koulutus toki maksaa, vielä kalliimmaksi yhteiskunnalle käy, jos ihmisiä jätetään kouluttamatta niin, että he ajautuvat työmarkkinoiden ulkopuolelle.

  Myös meillä kunnassa on suuri vastuu siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on turvallinen lapsuus ja mahdollisuus kasvuun ja kehitykseen. Vastuumme ei pääty uuteen oppivelvollisuusikään, vaan nuorten ohjaaminen ja tukeminen jatko-opintoihin on myös tärkeää. Tähän voimme varmasti panostaa vieläkin enemmän myös kunta- ja maakuntatasolla.

  Jouni Koski

  FT, KTM

  kuntavaaliehdokas (kok)

 • Kuntalaiskyselyllä suuntaa ja yhteiskehittämisellä voimaa Akaan kehitykseen

  Kuntalaiskyselyllä suuntaa ja yhteiskehittämisellä voimaa Akaan kehitykseen

  Mielipiteet Julkaistu Akaan Seudussa 10.4.2021 15:55

  Akaan Seutu toteutti viime vuonna sähköisen kyselyn siitä, mitä Akaasta vielä puuttuu? Muun muassa Lidl ja uimahalli nousivat kärkeen.

  Kuntalaiset tietävät parhaiten, mitä he tarvitsevat. Liiaksi ei vielä kuntalaisten toiveita ja mielipiteitä varmasti kysellä Suomen kunnissa. Ilahtuneena huomasin, että Akaan kaupunkikehitystoimi selvitti juuri asumiskyselyllä tulevaisuuden ikäihmisten asumistoiveita.

  Kaupungin kannattaa selvittää huolella kuntalaisten toiveita tutkimuksen keinoin muutoinkin kuin yksittäisiin palveluihin liittyviä palvelukokemuksia. Nyt eletään yhteiskehittämisen vuosikymmentä, ja muun muassa palvelumuotoilua käytetään yhä enemmän kehittämisen välineenä, jotta asiakkaat saadaan kokemusasiantuntijoina mukaan kehittämistyöhön.

  Akaassakin olisi sijaa suurelle kuntalaiskyselylle ja aktiiviselle yhteiskehittämiselle. Se ei ole resurssikysymys vaan pikemminkin strateginen valinta, jolla saadaan suuntaa ja voimaa Akaan kehitykseen.

  Jouni Koski

  FT, KTM

  kuntavaaliehdokas (kok)

 • Valtion velkaelvytyksen päättyessä Suomen kuntien kilpailukykyä koetellaan

  Valtion velkaelvytyksen päättyessä Suomen kuntien kilpailukykyä koetellaan

  Mielipiteet Julkaistu Akaan Seudussa 28.3.2021 13:41

  Suomen valtion voimakkaan velkaantumisen pysäyttäminen on edessä, kun yhteiskunta on selvinnyt Covid-19-pandemiasta. Se heijastuu rajusti myös kuntien talouteen, ja edessä ovat haasteelliset vuodet.

  2020-luvulla kunnissa tarvitaan entistä vahvempaa strategista johtamista, sillä kunnallisveroprosentin nostamisella ei enää selvitä. Varsinkaan Akaassa tämä ei ole enää vaihtoehto, kun liian korkeaksi noussut kunnallisveroprosentti (22,25) on muodostunut jo kasvun ja kehityksen esteeksi.

  Kilpailu kuntien kesken uusista asukkaista ja työpaikoista kiristyy entisestään, kun valtion velkaelvytys loppuu, ja syntyvyys on ollut jo pitkään laskussa. Nollasummapelissä kasvusta kilpailtaessa on kuntien keskinäisessä asetelmassa valitettavasti tulevaisuudessa vain voittajia ja häviäjiä.

  Akaalla on edellytykset kilpailussa menestymiseen, mikä edellyttää selkeitä strategisia valintoja akaalaisten parhaaksi ja hyvää yhteistyötä niiden toteutuksessa. Yksi kaikkien ja kaikki yhden Akaan puolesta. Mainoshttps://9487ab8a0172e55e4775cac808184ebd.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.htmlMainos päättyy

  Jouni Koski

  FT, KTM

  kuntavaaliehdokas (kok)

 • Akaasta voisi kehittää digitaalisen palvelukehityksen kärkikaupungin

  Akaasta voisi kehittää digitaalisen palvelukehityksen kärkikaupungin

  Mielipiteet Julkaistu Akaan Seudussa 21.3.2021 14:00

  Kyky digitalisaation hyödyntämiseen palvelukehityksessä tulee erottelemaan kuntien kustannuskehityksen tulevaisuudessa. Digitalisaation nopeus ja vaikutukset palvelukehitykseen tulevat olemaan 2020-luvulla moninkertaiset verrattuna kahteen viime vuosikymmeneen. Digitaalisuus ei ole enää mahdollisuus vaan se alkaa olla välttämättömyys. Ilman palvelujen digitaalistumista on edessä kuntien palvelujen asteittainen kurjistuminen ja käyttäjien väheneminen.

  Huolehtien siitä että kaikki ovat palvelujen piirissä, tulisi digitaalista palvelukehitystä vauhdittaa rohkeasti. Digitaaliset palvelut eivät vain lisää kustannustehokkuutta, vaan käyttäjät kykenevät usein hyödyntämään niitä paljon paremmin ja vaivattomammin kuin perinteisiä palveluja. Vielä olisi mahdollisuus kehittää Akaasta digitaalisen palvelukehityksen kärkikaupunki.

  Jouni Koski

  FT, KTM

  Kuntavaaliehdokas (kok)

 • Koulutuksen ja oppimisen edellytysten pitkäjänteinen kehittäminen Akaassa

  Koulutuksen ja oppimisen edellytysten pitkäjänteinen kehittäminen Akaassa 

  Akaan Seutu Julkaistu 10.3.2021 14:00

  Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuspoliittinen selonteko oli juuri lausuntokierroksella ja syntyvyyden laskun vaikutukset kouluverkkoon tulevat Suomessa olemaan dramaattiset. Akaassakin on todella tarpeen huolehtia väestönkasvun edellytyksistä, muun muassa korkean kunnallisveroprosentin saamisesta lasku-uralle, johon ei hyväkään sijainti yksin riitä.

  Opettajien Ammattijärjestö OAJ on esittänyt, että Suomen kunnissa pitäisi laatia valtuustokaudelle sivistyspoliittinen ohjelma. Ehdotus on hyvä, sillä kouluksen kehittämisessä keskustelu on keskittynyt liiaksi vain seiniin ja kouluverkkoon. Vaikka terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö on tärkeää, tulisi paneutua myös sivistystä ja osaamista tuottavan koulutuksen kehittämiseen digitaalistuvassa maailmassa. Siihen sivistyspoliittinen ohjelma loisi syvyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

  Sivistyspoliittisen ohjelman voisi rakentaa ulottuvaksi vuoteen 2030 asti kuten Suomen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio rakennettiin vuonna 2017 opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok) johdolla. Uusi valtuusto voisi sitä sitten halutessaan tarkentaa oman kautensa alussa.

  Jouni Koski 

  FT, KTM

  Kuntavaaliehdokas (kok)

 • Akaasta Suomen yritysmyönteisin kunta – Elinkeinopoliittisen ohjelman sijaan pitäisi rakentaa konkreettinen toimenpideohjelma

  Akaasta Suomen yritysmyönteisin kunta – Elinkeinopoliittisen ohjelman sijaan pitäisi rakentaa konkreettinen toimenpideohjelma

  Mielipiteet Julkaistu Akaan Seudussa 28.2.2021 18:00

  Jotta kehitys kaupungissamme vauhdittuu, pitää meidän nostaa ambitiotaso tarpeeksi korkealle. Asiat ja onnistumiset eivät tapahdu sattumalta vaan tavoitteellisella tekemisellä, mikä edellyttää tarpeeksi kovia tavoitteita. Elinkeinoelämän Keskusliitto julkisti juuri (11.2.) EK:n Kuntaranking -tulokset 2021. Akaata ei valitettavasti löydy koko rankingin tuloksista, kun kaupunkimme vastaukset ovat jääneet siitä kokonaan puuttumaan.

  Nyt olisi hyvä hetki analysoida ja benchmarkata yritysmyönteisimpien kuntien yhdistäviä tekijöitä ja toimenpiteitä. Niitä hyödyntäen voisi rakentaa elinkeinopoliittisen ohjelman sijaan konkreettisen toimenpideohjelman, jolla tehdään Akaasta Suomen yritysmyönteisin kunta. Näin luodaan kaupunkiimme kaikkien hyvinvointia rakentavaa elinvoimaa, kun yhteisöverokertymä saadaan pitkällä aikavälillä kasvuun.

  Jouni Koski

  FT, KTM

  Kuntavaaliehdokas (kok)

 • Akaan kaupungin markkinointi uudelle tasolle

  Akaan kaupungin markkinointi uudelle tasolle 

  Akaan Seutu Julkaistu 8.10.2020 19:14

  Kuntalaisena olen ilahtuneena seurannut kotikaupunkini markkinoinnin kehittymistä. Akaa näkyy enemmän ja paremmin. Kaupungin vetovoimaan toki vaikuttavat monet asiat, joista tärkeimpiä ovat sijainti, liikenneyhteydet, saatavilla olevat tontit ja asunnot, työpaikat, palvelut ja kunnallisveron määrä.

  Monet näistä tekijöistä on hyvällä tolalla Akaassa, vaikka jälkimmäisen soisi olevan pian laskussa. Kunnallisveron ei tarvitsisi Akaassa laskea edes Kauniaisten tasolle, niin lisäisi sekin kaupungin vetovoimaa ja myös kaupunkilaisten tyytyväisyyttä.

  Kaupunkimarkkinointi elää suurta murrosta, jossa neliväriesitteillä ei enää pärjää. Kaupungin verkkosivujen uudistaminen oli onnistunut projekti. Nyt Akaa näyttäytyy verkossa edukseen ja myös englanninkielinen sivusto palvelee tarkoitustaan. Vielä voisi harkita uusia kieliversioita, jotka palvelisivat tänne mahdollisesti sijoittuvia kansainvälisiä yrityksiä ja akaalaisten yritysten kansainvälisiä asiakkaita.

  Erityisen vaikuttunut kuntalaisena olen kaupunginjohtajan esimerkillisestä ja nykyaikaisesta markkinointiotteesta. Sosiaalisessa mediassa eli muun muassa Twitterissä kaupunginjohtaja (@AnttiPeltola_) luo aktiivisesti myönteistä kaupunkikuvaa kehittyvästä Akaan kaupungista. Hän on osaltaan esimerkillisesti viemässä Akaan kaupungin markkinointia uudelle tasolle.

  Uskon Akaan kaltaisten seutukaupunkien uuteen nousuun aikana, jolloin Covid-19 –pandemia vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja arvostuksiin. Akaassa on ihmisen turvallista asua ja elää hyvää elämää. Siitä on vain kerrottava kaikille nykyaikaisen kaupunkimarkkinoinnin keinoin.

  Jouni Koski 

  kuntalainen Akaan Toijalasta

 • Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut kehittämään Akaan kaupunkia

  Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut kehittämään Akaan kaupunkia

  Mielipiteet Julkaistu Akaan Seudussa 16.2.2021 06:31

  Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko käynnisti tammikuussa tärkeän selvityksen korkeakoulutuksen vuorovaikutuksesta seutukaupunkien ja niissä sijaitsevien työnantajien kanssa. Vielä ennen kuntavaaleja valmistuvassa selvityksessä tarkastellaan sitä, millaisilla mekanismeilla seutukaupunkien elinvoimaisuutta ja elinkeinojen uudistumista ylläpidetään.

  Haastattelussa selvityshenkilöksi nimitetylle kansanedustaja Hanna Kososelle painotin seutukaupunkien aktiivisuutta. Vaikka kaupungissa ei ole korkeakoulukampusta, voi aktiivinen seutukaupunki hyödyntää tehokkaasti yliopisto- ja ammattikorkeakouluverkostoamme. Kaupungissa pitää vain olla näkemyksellisyyttä, mitä halutaan kehittää ja kenen kanssa.

  Korkeakouluilla on osaamista hankkia kilpailtua ulkoista tutkimus- ja kehittämisrahoitusta niin kansallisista kuin kansainvälisistä rahoituslähteistä.

 • Miksi Akaassa ei ole kaupungin rakentamia koirapuistoja kuten monissa muissa kunnissa?

  Miksi Akaassa ei ole kaupungin rakentamia koirapuistoja kuten monissa muissa kunnissa?

  Mielipiteet Julkaistu Akaan Seudussa 12.2.2021 18:00

  Joku toinen voi esittää kysymyksen, miksi Akaassa ei ole kaupunkipyöriä, -veneitä tai -suksia jne. kuntalaisten käytettävissä? Vastaus ei ainakaan ole liian alhainen kunnallisveroprosentti, joka on nyt jo liian korkea (22.25), jolloin siitä on muodostunut jo kehityksen este Akaalle. Kyse lienee siitä, kuinka innovatiivisesti kaupungin palveluja kehitetään? Yhä useammissa kunnissa on käytössä nykyään osallistavan budjetoinnin malleja, jolloin kuntalaiset pääsevät myös suoraan vaikuttamaan palvelujen kehittämiseen. Nykyaikana sähköisten järjestelmien ollessa apuna on tämä helppo toteuttaa. Osallistava budjetointi olisi toimiva malli myös monikeskuksisessa seutukaupungissamme, jolloin kaupunginosittain voisi olla kuntalaisten ratkaistavana, mihin panostetaan yhteisiä resursseja? Ehkä koirapuistoonkin, jos se olisi jossain kaupunginosassa kuntalaisten tahto?

   Jouni Koski

  FT, KTM

  Kuntavaaliehdokas (kok)

 • Akaasta seutukaupunkina oppimisen suurkaupunki

  Akaasta seutukaupunkina oppimisen suurkaupunki

  Mielipiteet Julkaistu 1.11.2020 12:56 Akaan Seudussa

  Oppiminen ei ole mullistunut, mutta mahdollisuudet siihen ovat lisääntyneet senkin edestä. Kirjastot ovat yhä tärkeitä sivistyksen lähteitä. Niteiden määrä kirjastossa ei enää kuitenkaan määritä saatavilla olevaa tiedon määrää vaan pääsy sähköisiin aineistoihin, jotka ovat nykyään myös ne uusimman tiedon lähteet.

  Sivistyksen keskusten ei tarvitse siten enää sijaita vain yliopistokaupungeissa, vaan myös seutukaupungeilla on edellytykset kehittyä oppimisen suurkaupungeiksi. Sähköiset yhteydet ja verkostot ratkaisevat, eivät enää kirjaston hyllymetrit.

  Digitalisaatio luo uusia oppimisen mahdollisuuksia kaikilla kouluasteilla. Nyt tarvitaan luovuutta, riittäviä panostuksia teknologiaan ja osaamisen kehittämiseen. Aktiivisista seutukaupungeista voi nyt tulla myös ”korkeakoulukaupunkeja”, joiden lukioissa on tarjolla eri korkeakoulujen opintoja. Tämän uusi lukiolaki jo mahdollistaa, ja siihen lukioita myös kannustetaan. Nyt Akaan kannattaa olla aktiivinen.

  Elinvoima tarvitsee kehittyäkseen sivistystä ja osaamisen kehittämistä. Digitalisaatio ja digitaalisen koulutuksen kehittäminen perinteisen koulutuksen rinnalla on Akaalle suuri mahdollisuus kehitykseen ja kasvuun, joka lisää kaupungin vetovoimaa.

  FT, KTM Jouni Koski

 • Akaan elinvoima voi perustua vain kasvuun

  Kuntaliiton Elinvoimaindikaattori kertoo mihin suuntaan kunta on menossa. Elinvoima on siinä laskettu muun muassa väestö-, työpaikkojen ja koulutustason muutoksesta. Jos vertaa kaupunkiamme Suomen saman kokoluokan kuntiin (10.000-20.000 asukasta), on Akaa hieman plussalla (12.77 pistettä) ja vertailun sijalla 20/44. Kärjessä ovat Uusikaupunki (85.35 p), Sipoo (71.77), Pirkkala (Pirkkala 50.68) ja Mäntsälä (41.76 p). Koska olen ollut jo yli vuosikymmenen ajan elinkeinoyhtiön hallituksessa Mäntsälässä, olen päässyt läheltä seuraamaan kunnan pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä elinkeinoelämän edistämisessä. Kilpailu kehittyvistä yrityksistä on kovaa, joten kunnan markkinoinnissa ja myynnissä tarvitaan ammattimaista otetta. Sielläkään ei silti ”haaskata” kunnan verotuloja, sillä kunnallisveroprosentti on 20.50 (Akaassa 22.25) ja elinkeinoelämän edistämiseen käytetään 39 €/ asukas (Akaassa 23 €). Akaalla on logistisen sijaintinsa ansiosta luontaisen elinvoiman avaimet. Menestys on kuitenkin saavutettavissa vain vahvalla osaamisella ja tavoitteellisella yhteistyöllä kasvun kautta. Se on koko kunnan yhteinen asia, ei yksittäisten virkamiesten asia. Luodaan sille yhdessä edellytykset!

  FT, KTM Jouni Koski

 • Kasvu edellyttää investointeja

  Akaan liian korkea kunnallisveroprosentti (22.25) lasku-uralle.

  Akaan on tunnettava kustannus- ja tulorakenteensa perusteellisesti, sillä muuten kehitystä ei voi johtaa. Selvää on, että Akaan logistisella sijainnilla on pystyttävä luomaan kasvua, joka mahdollistaa entistä parempien palvelujen tuottamisen. Kehityksessä tarvitaan myös entistä vahvemmin digitalisaation hyödyntämistä, mikä samaan aikaan voi parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta sekä säästää kunnan kustannuksia. Pelkkä säästäminen ei kuitenkaan riitä vaan on investoitava kasvuun. Tarvitaan lisää veronmaksajia kuntaan ja elinkeinojen kehittämiseen on panostettava enemmän. Muutoin ei niin kunnallisvero-, yhteisövero kuin kiinteistöverokertymä kasva riittävästi. On jo kehityksen este, että Akaan kunnallisveroprosentti (22.25) on ns. radanvarren kuntien korkein. Siihen on saatava muutos.

  Palveluja kehittämällä hyödyntäen digitalisaatiota saadaan aikaan kustannustehokkuutta.

 • Akaassa on panostettava riittävästi osaamiseen ja sivistykseen

  Koulun ei pidä olla tehdas – Akaassakaan.

  Akaan kaupungin kustannusrakenteeseen syventyessä ja vertaillessa sitä muihin kuntiin, kiinnittyy huomio Kuntaliiton tilastoissa sivistyksen ja osaamisen alimitoitukseen Akaassa. Vaikka Akaan kunnallisveroprosentti (22,25 %) on radanvarren kunnista korkein, ovat opetuksen ja kulttuurin kustannukset / asukas alhaisimmat. Lukuunottamatta perusopetusta, ollaan Akaassa kaikissa opetuksen ja kulttuurin kustannusluokissa alle maan keskiarvon (mm. lukiokoulutus – 41 €/ as.). Naapurikunnat panostavat lukiokoulutukseen huomattavasti enemmän, sillä Lempäälä (130 € / as.) käyttää siihen lähes kaksinkertaisen määrän Akaaseen (71 €/ as.) verrattuna ja Valkeakoski miltei kolminkertaisen määrän (198 €/ as.). Olisi muistettava, että koulu ei ole tehdas, jossa toimintaa voidaan loputtomasti tuotantoprosesseja kehittämällä tehostaa. Sekä sivistykseen että osaamiseen on panostettava riittävästi. Koulutus on investointi tulevaisuuteen ja tulevaisuus on lapsissa ja nuorissa, Akaassakin.

  FT, KTM Jouni Koski

  Sivistys ja osaaminen eivät varastoidu vaan jokainen sukupolvi on koulutettava yhteiskunnassa paremmin kuin edellinen.

 • Akaan liian korkea kunnallisveroprosentti (22.25) on kasvun ja kehityksen este

  Akaan vetovoiman ja asuntojen arvon kasvattaminen

  Akaan vetovoiman ja asuntojen arvon kasvattaminen

  Akaan kaupungin logistinen sijainti ja liikenneyhteydet ovat täydelliset. Vaikka työskentelee pääkaupunkiseudulla, sekä henkilöautolla nopean moottoritien ansiosta että junalla nopeiden kaukojunien ansiosta työmatka on kohtuullinen. Vieläkin paremmat ovat yhteydet ovat Pirkanmaan keskukseen Tampereelle. Kun vertailee radanvarren (Helsinki – Tampere) kaupunkien kunnallisveron ja myytyjen asuntojen keskihintaa (luettu 1.12.2020, Q2, Asuntojen hinnat), huomaa, että näillä asioilla on väistämättä yhteys.

  Kunnallisvero % vuonna 2020Myytyjen asuntojen keskihinta EUR / m2Kaupunki
  22,251116Akaa
  21,001777Hämeenlinna
  21,001248Janakkala
  20,751669Hattula
  20,502303Lempäälä
  20,501361Riihimäki
  20,252825Tampere
  19,752414Järvenpää
  19,751923Hyvinkää
  19,502271Tuusula
  19,252325Kerava
  19,002995Vantaa
  18,005314Helsinki

  Akaassa kunnallisveroprosentti on vertailun suurin ja myytyjen asuntojen keskihinta / m2 alhaisin. Lienee selvää, että jälkimmäinen ei voisi seutukaupungissa mitenkään nousta keskuskaupunkien tasolle, mutta asunnot ovat Akaassa alihintaisia. Kuntalaisten etu olisi, että kunnallisveroprosentti saataisiin laskuun, mikä lisäisi kaupungin vetovoimaa lisäten varmasti myös asuntojen kysyntää ja arvoa Akaassa.

  FT, KTM Jouni Koski

  Elinkeinojen edistämiseen ja Akaan vetovoiman lisäämiseen on panostettava, jotta liian korkea kunnallisveroprosentti saadaan lasku-uralle.

Yhteystiedot

Jouni Koski

Käytettävissäsi yhteisten asioidemme hoitamiseen

[email protected]
+358 46 856 7660

www.JOUNIKOSKI.FI